Nieuwe kazerne brandweer Epe op gemeentewerf

05-09-2013 00:00
VAN DE REDACTIE
0 reacties
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
EPE - De nieuwe brandweerkazerne van Epe komt op de gemeentewerf aan de Kweekweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor afgelopen dinsdag het besluit genomen. Deze keuze komt na een positief advies van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, cluster Epe-Voorst-Apeldoorn.
Bij het tot stand komen van de locatiekeuze zijn de vrijwilligers van korps Epe nauw betrokken geweest. Zo zijn er de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest tussen het management, onderdeelcommissie (OC) en vrijwilligers. De keuze voor de locatie gemeentewerf is genomen op basis van haalbaarheid (bestemmingsplan) en financiële consequenties. Op basis van deze argumenten en de gesprekken met de vrijwilligers heeft de OC van brandweer EVA vorige maand een positief advies gegeven over de nieuwe locatie op de gemeentewerf. Het managementteam van brandweer EVA heeft mede op basis van het positieve advies van de OC ingestemd met de nieuwe locatie.
De nieuwe brandweerkazerne biedt voldoende ruimte om alle voertuigen te huisvesten en voldoet straks aan alle arbo-voorschriften en normen die gelden voor de basisbrandweerzorg. De nieuwe kazerne moet volgens plan eind 2015 gereed zijn.
SqlXml execution failed. ORA-00936: missing expression
  • Agenda